top of page

Asmenybės klausimynas SEI Leadership

  • 1 val
  • 150 eurų
  • Linkmenų Gatvė

Paslaugos aprašas

SEI Leadership asmenybės klausimynas yra skirtas Emocinės brandos (EQ) įsivertinimui. Jį užpildžius, gaunama ataskaita, atsakanti į tokius klausimus: • Ką reiškia realizuoti savo EQ? • Kokios mano stiprybės ir tobulintinos kompetencijos dabar? • Ką ir kaip galiu toliau padaryti, kad ugdyčiau savo EQ kompetencijas ir panaudočiau EQ kokybiškesniam, paties valdomam gyvenimui kurti? SEI asmenybės klausimyno ataskaita yra puikus paprastumo, aiškumo ir praktiškumo derinys. Jos dėka galime nustatyti kaip EQ prisideda prie keturių, moksliškai išgrynintų žmogaus gyvenimo sričių, pavadintų „sėkmės faktoriais“: 1. Efektyvumas – gebėjimas generuoti rezultatus; 2. Sėkmingumas – gebėjimas išlaikyti optimalų energijos ir veiklumo lygį; 3. Gyvenimo kokybė – gebėjimas išlaikyti balansą ir pasitenkinimą; 4. Santykiai – gebėjimas sukurti ir išlaikyti santykius. EQ kompetencijos ir jų įtaka šioms gyvenimo sritims apibrėžiama aiškiai bei lengvai suprantamai. Kalbame apie jūsų sugebėjimų įdarbinimą, kad matydami perspektyvą, priimtumėte išmintingus sprendimus ir pagerintumėte savo rezultatus dirbdami su žmonėmis. Per SEI ataskaitą pamatysite savo dabartinį EQ kompetencijų lygį ir kaip kiekviena iš jų pasireiškia tipiškose gyvenimo bei lyderystės situacijose. Gausite rekomendacijas tolesniems žingsniams bei strategijas, kaip auginti savo EQ kompetencijas ir kurti gyvenimą remiantis savo stiprybėmis. SEI klausimyno rezultatų aptarimas yra proceso ir aiškių veiksmų aptarimas, kaip iš tiesų panaudoti Emocinę brandą kasdien. Aptardami rezultatus kalbame apie „sėkmės faktorius“ bei EQ kompetencijas. Tokiu būdu, nagrinėjame EQ svarbiame gyvenimo ir darbo balanso kontekste, kartu atrasdami atsakymus į klausimą: „o ką tai reiškia man?“ Kodėl turėtumėte pasirinkti SEI savo EQ supratimui ir ugdymui? SEI orientuotas į veiksmą, vystymąsi. Klausimyną kūrė EQ ugdymo ekspertai. Ataskaita detaliai pateikia specifines technikas, užduotis ir strategijas jūsų EQ vystymui. Klausimyno rezultatai yra moksliškai statistiškai patikimi. Čia įdiegta daug koreguojančių indikatorių, kurie užtikrina objektyvumą ir rezultatų tikslumą. Modelis yra pakankamai paprastas suprasti bei naudoti ir kartu moksliškas, kad būtų panaudotas ilgalaikiam tvariam pokyčiui. Harvard Business Review teigia, kad Emocinė branda yra „raktas į profesinę sėkmę“. Atraskite savo raktą į sėkmę ir jūs!


Kontakto duomenys

  • Linkmenų g. 34-229, Vilnius, Lithuania

    +37065030009

    giedre@gyvenimoraktas.com


bottom of page